Banner

Urządzenia Fiskalne on-line

Kasy fiskalne online należą do urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas (Repozytorium), który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr ten zbiera dane takie jak: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Kasy online łączą się z Rejestrem co dwie godziny i odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Obowiązkiem użytkownika kasy online jest zapewnienie dostępu do Internetu, ponieważ jest to konieczne, by kasa mogła się połączyć z Repozytorium. Przepisy o kasach online weszły w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Obowiązek posiadania kas online dla pierwszych branż wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.Celem wprowadzenia kas online jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dostęp do danych zgromadzonych w Repozytorium umożliwi urzędom skarbowym usprawnienie i wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kas fiskalnych online.

 

Kasy małe / mobilne

 

Antic kasa fiskalna ergo

 

Posnet ERG

 

 

Antic kasa fiskalna mobilehs

 

Posnet Mobi

 

 

Antic kasa fiskalna bingo-hsej

 

Posnet Bingo HS EJ